Vzgojiteljici se pogovarjava, katero pesem bomo zapeli.

»Katero smo že včeraj peli?«

»Hm, eno o ljubezni.«

Otrok: »Ljubezen po domače!«