PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Vrtec otrokom zagotavlja celodneven program predšolske vzgoje po sprejetem Kurikulumu za vrtce in letnem načrtu, ki ga potrdi svet vrtca. Kurikulum je nacionalni dokument in je strokovna podlaga za načrtovanje in kakovostno vzgojo v vrtcih. Vključuje dejavnosti z različnih vzgojnih področij, kot so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

AV SLIKA 200AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI PROGRAM traja od 6 do 9 ur in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Vanj so vključeni vsi otroci našega vrtca.

10 DSC08513 106AAAV MOCERAD 5AA

 

 

 

 

 

 

 

POLOVIČNI PROGRAM

Otrok je v vrtcu izmenično vsak drugi teden. To je mogoče le, če se starši dveh otrok iz iste skupine sporazumejo za izmenično varstvo v vrtcu.

 AV NARODNA NOSA IN HARMONIKA 4AAAV NARODNA NOSA IN HARMONIKA 6AA

 

 

 

 

 

 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU

5.30 - 8.00:prihod otrok v vrtec, igra s priljubljenimi igračami, ustvarjalne delavnice, odkrivanje, raziskovanje, navezovanje medsebojnih stikov, jutranji počitek po potrebi.

8.00 - 8.45:zajtrk.

9.00 - 11.00:pridobivanje raznovrstnih izkušenj na različnih področjih otrokovega razvoja (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika), bivanje na prostem - postopno spoznavanje bližnje in daljne okolice vrtca.

11.15 - 12.00:kosilo.

12.00 - 14.00:počitek oz. pravljica, umirjene dejavnosti in igra v igralnici ali na igrišču.

14.00 - 15.30:malica, igra, odhod domov.

AV MUZEJ 17 03AAAV PROMET 2016 28AA

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM GLEDE NA STAROST OTROK
1. starostno obdobje: mlajša skupina (1 do 3 leta) - 12 otrok;

MLAJSA SKUPINA 20 5 AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. starostno obdobje: srednja skupina (3 do 4 leta) - 10 otrok;

SREDNJA SKUPINA 20 5 AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. starostno obdobje: starejša skupina (4 do 6 let) - 20 otrok;

STAREJSA SKUPINA 20 7 AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENI  PROGRAM:

- lutkovne predstave,

- noč v vrtcu,

- kolesarski dan,

- praznovanja,

- prireditve,

- stari starši in sorodniki v vrtcu,

- srečanja z nekdanjimi gojenci,

- predstavitev poklicev in hobijev staršev ter drugih ljudi,

- delavnice,

- sodelovanje s katoliškimi in drugimi vrtci,

- različni izleti v bližnjo in daljno okolico,

- ohranjanje ljudskega izročila,

- obiski muzejev, gradov in drugih ustanov.

Program je dostopen vsem otrokom, starši prispevajo le za vstopnine, predstave zunanjih izvajalcev in stroške prevozov.

AV CEBELAR 18 05AA AV MIKLAVZ 2917 12AA

 

 

 

 

 

 

 

AV KNJIZNICA 18 07AAAV TEK 2018 09AA

 

 

 

 

 

 

 

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE:

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;

 

DSC04530 1AADSC04772 15AA

 

 

 

 

 

 

 

 - negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi

branja in pisanja;

- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;

- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;

- posredovanje znanj različnih področij znanosti in znanj iz vsakodnevnega življenja;

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

AV CIPKE 2 OKAAAV PEGLEZN 3AA 

 

 

 

 

 

 

METODE IN OBLIKE DELA

Osnovne metode dela so metoda igre in druge aktivne metode, ki omogočajo razvojno procesni pristop k učenju.

Uporabljamo različne oblike dela: od dela z malimi skupinami in posameznimi otroki do dela z večjimi skupinami ali celo skupino hkrati.

 

AV UMET 301AA

  POD MIKROSKOPOMAA