PODATKI O VRTCU

USTANOVITEV IN IME

Župnijski pastoralni svet župnije Železniki je 16. 5. 1995 sprejel akt o ustanovitvi zavoda z nazivom Antonov vrtec. Zasebni vrtec s koncesijo deluje od 1. 9. 1995 in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja. Glavna dejavnost zavoda je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

zelezniki nju 1 ant-vrtec 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igrala na vrtu

av igrala 2011-3m av igrala 2011-4m

 

 

 

 

av igrala 2011-1m av igrala 2011-2m

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZIRANOST

Zavod upravlja svet vrtca, ravnatelj Tine Skok skrbi za poslovanje zavoda. Za organizacijo dela, vodenje, organiziranje in izvajanje pedagoškega procesa je zadolžena pomočnica ravnatelja Nežka Čufar.

AV ZUPNIK TINE 33 ok 2AA

 

 

 

 

 

 

 

 Tine Skok, direktor, župnik

2019 NEZKA 04 AA OKAA

 

 

 

 

 

 

 

Nežka Čufar, ravnateljica, diplomirana vzgojiteljica

 

 

Delavci Antonovega vrtca so: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, kuharica in čistilka. Delavci Antonovega vrtca v šolskem letu 2018 / 2019 so:

 

Vzgojiteljice: Marjeta Nastran, diplomirana vzgojiteljica - starejša skupina,

                      Katja Luznar, diplomirana vzgojiteljica - mlajša skupina

                      Damijana Leben, diplomirana vzgojiteljica - srednja skupina

                     

  2011 vzg 21-okz KATJA 2012 03 AA 33AA2011 vzg 09-okz 

 

Vzgojiteljici predšolskih otrok - pomočnici vzgojiteljic:

                                       Irena Vodnik, diplomirana vzgojiteljica - starejša skupina

                                       Špela Rihtaršič, vzgojiteljica - mlajša skupina

 

   Irena 2 okAA SPELA 2019 1 AA OKAA

 

 

 

 

 

 

 

Kuharica: Nataša Koder

Čistilka: Tinka Kalan

 

2011 KUH 1 OKAA2011 CIS 3 OKDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računovodstvo: APLUS d.o.o.

 

 POSLOVNI ČAS

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 5.30 do 15.30. V času poletnih kolektivnih dopustov je vrtec dva tedna zaprt, v času drugih kolektivnih dopustov pa zbiramo prijave za varstvo. Če je prijavljenih manj kot 10 otrok, je vrtec zaprt.

NAŠE POSEBNOSTI

Antonov vrtec želi pomagati družinam pri vzgoji otrok na temelju krščanskih vrednot. Zaposleni vzgajamo otroke z ljubeznijo, strokovnim znanjem in osebnim zgledom ter jim omogočamo ozračje spoštovanja, razvijamo samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost. Otroke vzgajamo k spoštovanju kulturno-verskih vrednot in običajev, jih seznanjamo s krščanskimi prazniki ter bogatimo verska izhodišča v soglasju in tesnem sodelovanju z družino.

marija romarica-3-a  zive jaslice av 07 - 19 av marija 02

Vrtec ima prostore v preurejeni hiši, v kateri prevladuje les, ki pričara domačnost in toplino. Trudimo se, da se otrok v našem vrtcu počuti sprejetega in ima možnost razvijati vse svoje osebnostne potenciale. Okolje uredimo tako, da se otrok igra, raziskuje, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in si razvija pozitivno podobo o sebi in drugih.

V vseh skupinah imamo knjižni kotiček in otroci vsak dan poslušajo pravljico, ki jim jo vzgojiteljica bere ali pripoveduje. S tem si bogatijo besedni zaklad, se preselijo v pravljični svet, oblikujejo lestvico vrednot ter se naučijo uporabljati slikanice in knjige. Vse skupine imajo pravljični nahrbtnik, s katerim spodbujamo tudi družinsko branje.

antoncek 6  av razstava eleznki knjige 08

Glasba je v našem vrtcu stalno prisotna, saj veliko pojemo ob spremljavi kitare ter igramo na male in orffove instrumente. V vrtec povabimo glasbenike, da nam predstavijo svoja glasbila, zato ni čudno, da veliko otrok pot nadaljuje v glasbeni šoli. Vsako leto izdamo svojo pesmarico.

Velik poudarek je na likovnem ustvarjanju. Imamo stalni razstavni prostor v vitrini na hodniku Občine Železniki in v vitrini pred vhodom v cerkev sv. Antona v Železnikih. Občasno pripravimo tudi večje likovne razstave.

razno xyw1- 023-2  av sorica 05 lutkovna predstava 02

Otroci, starši in zaposleni skupaj oblikujemo naše glasilo Antonček, ki je vsakokrat posvečeno drugi temi. Izide ob koncu šolskega leta in nas predstavi širši javnosti.

Majhnost je naša največja posebnost, saj delujemo kot velika družina, ki se med seboj povezuje in dopolnjuje.

av solarji 08 - 02  vrsic 2 - 088-2