Pri likovnem ustvarjanju deček pripomni:
»Ko sem bil jaz še v trebuhu, sem se domislil,
da bom takle sonce, pa takele smreke delal v vrtcu.«