Med opazovanjem avtomobilov na sprehodu se dva dečka pogovarjata.
Eden navdušeno razlaga:
"A veš, pri nas imamo pa nov avto GOFLA."