Ob Miklavževem obisku smo veliko prepevali,
zato nas je pohvalil in po eni pesmi vprašal:
»Koliko časa pa že znate to pesem?«
Triletni deček odgovori: »Že pet let.«